Projekty

DĚTSKÝ KLUB KORÁLKY

Komunitní centrum Korálky, z. s. od července 2018 do června 2021 realizovalo projekt DĚTSKÝ KLUB KORÁLKY (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007967). Cílem projektu bylo umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Během školního roku probíhala péče formou dětského klubu a o prázdninách ve formě příměstských táborů. Projekt DĚTSKÝ KLUB KORÁLKY byl spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

ÚPRAVA VENKOVNÍCH PROSTOR HŘIŠTĚ

Rozšíření hřiště bylo spolufinancováno z prostředků JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.