Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Všechny potřebné informace k zájmovým kroužkům centra

tel.  776 864 666 – Hedvika Nováková


CENTRUM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE


 PaedDr. Ilona Hrbáčková

speciální pedagog: vzdělávání a poradenství

e-mail: ilona.hrbackova@seznam.cz

tel: +420 739 091 009

www.seminarehrbackova.cz

Držitelka certifikátu k aplikaci metody „Sfumato“ v oboru elementární pedagogiky.

J


 

Na všechny děti se moc těšíme 🙂
Hedvika Nováková, Dagmar Živníčková